lieder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lieder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lieder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lieder.

Từ điển Anh Việt

  • lieder

    /li:d/

    * danh từ, số nhiều lieder /'li:də/

    bài ca, bài thơ (Đức)