lias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lias.

Từ điển Anh Việt

  • lias

    /'laiəs/

    * danh từ

    (địa lý,ddịa chất) bậc liat