lerner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lerner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lerner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lerner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lerner

    United States lyricist who collaborated on musicals with Frederick Loewe (1918-1986)

    Synonyms: Alan Jay Lerner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).