lepisma saccharina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lepisma saccharina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lepisma saccharina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lepisma saccharina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lepisma saccharina

    Similar:

    silverfish: silver-grey wingless insect found in houses feeding on book bindings and starched clothing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).