lepiota procera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lepiota procera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lepiota procera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lepiota procera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lepiota procera

    Similar:

    parasol mushroom: edible long-stalked mushroom with white flesh and gills and spores; found in open woodlands in autumn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).