legitimacy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

legitimacy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm legitimacy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của legitimacy.

Từ điển Anh Việt

 • legitimacy

  /li'dʤitiməsi/

  * danh từ

  tính hợp pháp

  tính chính đáng; tính chính thống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • legitimacy

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tính hợp pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet