genuineness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genuineness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genuineness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genuineness.

Từ điển Anh Việt

  • genuineness

    /'dʤenjuinnis/

    * danh từ

    tính chất thật, tính chính cống, tính xác thực

    tính thành thật, tính chân thật

Từ điển Anh Anh - Wordnet