legendary creature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

legendary creature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm legendary creature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của legendary creature.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • legendary creature

    a monster that is unverifiable but popularly accepted as possibly factual

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).