leasehold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leasehold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leasehold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leasehold.

Từ điển Anh Việt

 • leasehold

  /'li:should/

  * tính từ

  thuê có hợp đồng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • leasehold

  * kinh tế

  cho thuê

  hợp đồng thuê mướn

  quyền nắm giữ theo hợp đồng thuê

  quyền theo hợp đồng thuê

  quyền thừa

  quyền thuê

  tài sản thuê mướn

  thuê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • leasehold

  land or property held under a lease