lagenaria siceraria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lagenaria siceraria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lagenaria siceraria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lagenaria siceraria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lagenaria siceraria

    Similar:

    bottle gourd: Old World climbing plant with hard-shelled bottle-shaped gourds as fruits

    Synonyms: calabash

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).