josef albers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josef albers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josef albers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josef albers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • josef albers

    Similar:

    albers: United States painter born in Germany; works characterized by simple geometrical patterns in various colors (1888-1976)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).