jonah crab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jonah crab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jonah crab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jonah crab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jonah crab

    large red deep-water crab of the eastern coast of North America

    Synonyms: Cancer borealis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).