jeopardy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jeopardy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jeopardy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jeopardy.

Từ điển Anh Việt

 • jeopardy

  /'dʤepədi/

  * danh từ

  nguy cơ, cảnh nguy hiểm, cảnh hiểm nghèo

  to be in jeopardy: lâm vào cảnh nguy hiểm lâm nguy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jeopardy

  Similar:

  hazard: a source of danger; a possibility of incurring loss or misfortune

  drinking alcohol is a health hazard

  Synonyms: peril, risk, endangerment