jejunal artery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jejunal artery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jejunal artery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jejunal artery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jejunal artery

    an artery that is a branch of the superior mesenteric artery that supplies the jejunum

    Synonyms: intestinal artery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).