itinerant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

itinerant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm itinerant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của itinerant.

Từ điển Anh Việt

 • itinerant

  /ai'tinərənt/

  * tính từ

  đi hết nơi này đến nơi khác, lưu động

  an itinerant ambassador: đại sự lưu động

  * danh từ

  người có công tác lưu động

  người lúc làm (việc) lúc đi lang thang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • itinerant

  a laborer who moves from place to place as demanded by employment

  itinerant traders

  Synonyms: gypsy, gipsy

  traveling from place to place to work

  itinerant labor

  an itinerant judge