invention and innovation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invention and innovation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invention and innovation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invention and innovation.

Từ điển Anh Việt

  • Invention and innovation

    (Econ) Phát minh và phát kiến.