insincere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insincere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insincere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insincere.

Từ điển Anh Việt

 • insincere

  /,insin'siə/

  * tính từ

  không thành thực, không chân tình, giả dối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insincere

  lacking sincerity

  a charming but thoroughly insincere woman

  their praise was extravagant and insincere

  Antonyms: sincere