inodorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inodorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inodorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inodorous.

Từ điển Anh Việt

 • inodorous

  /in'oudərəs/

  * tính từ

  không có mùi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inodorous

  * kinh tế

  không có mùi

  * kỹ thuật

  không mùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet