inflammatory bowel disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflammatory bowel disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflammatory bowel disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflammatory bowel disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inflammatory bowel disease

    Similar:

    colitis: inflammation of the colon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).