inevitable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inevitable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inevitable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inevitable.

Từ điển Anh Việt

 • inevitable

  /in'evitəbl/

  * tính từ

  không thể tránh được, chắc chắn xảy ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  (thông tục) vẫn thường thấy; vẫn thường nghe; quen thuộc

  a tourist with his inevitable camera: nhà du lịch với chiếc máy ảnh quen thuộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inevitable

  an unavoidable event

  don't argue with the inevitable

  incapable of being avoided or prevented

  the inevitable result

  Antonyms: evitable

  invariably occurring or appearing

  the inevitable changes of the seasons