incestuous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incestuous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incestuous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incestuous.

Từ điển Anh Việt

 • incestuous

  /in'sestjuəs/

  * tính từ

  loạn luân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incestuous

  resembling incest as by excessive intimacy

  relating to or involving incest