impossible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impossible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impossible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impossible.

Từ điển Anh Việt

 • impossible

  /im'pɔsəbl/

  * tính từ

  không thể làm được

  an impossible task: một công việc không thể làm được

  không thể có được, không thể xảy ra được

  an impossible story: một câu chuyện không thể có được

  không thích hợp, không tiện, không dễ dàng

  (thông tục) quá quắt, quá đáng, không thể chịu được

  an impossible fellow: thằng cha quá quắt, không thể chịu được

 • impossible

  không thể được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impossible

  * kỹ thuật

  không thể

  toán & tin:

  không thể được

Từ điển Anh Anh - Wordnet