imposingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imposingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imposingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imposingly.

Từ điển Anh Việt

  • imposingly

    * phó từ

    uy nghi, oai nghiêm, đường bệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet