implemental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

implemental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm implemental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của implemental.

Từ điển Anh Việt

  • implemental

    /'impli'mentəl/

    * tính từ

    (thuộc) đồ dùng, (thuộc) dụng cụ; (thuộc) phương tiện

    (như) implementary

Từ điển Anh Anh - Wordnet