imperforate hymen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperforate hymen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperforate hymen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperforate hymen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • imperforate hymen

    hymen that is completely closed so that menstrual blood cannot flow out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).