imperforate anus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperforate anus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperforate anus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperforate anus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • imperforate anus

    a congenital defect of the anus; there is partial or complete obstruction of the anal opening

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).