imbiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imbiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imbiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imbiber.

Từ điển Anh Việt

  • imbiber

    /im'baibə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người uống

Từ điển Anh Anh - Wordnet