illimitable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illimitable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illimitable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illimitable.

Từ điển Anh Việt

 • illimitable

  /i'limitəbl/

  * tính từ

  vô hạn, mênh mông, vô biên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • illimitable

  without limits in extent or size or quantity

  limitless vastness of our solar system

  Synonyms: limitless, measureless