hombre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hombre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hombre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hombre.

Từ điển Anh Việt

 • hombre

  * danh từ

  (từ Mỹ; nghĩa Mỹ) gã

  cabin occupied by a group of nasty looking hombres: căn phòng có một nhóm người mặt mày gớm guốc ở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hombre

  Similar:

  guy: an informal term for a youth or man

  a nice guy

  the guy's only doing it for some doll

  Synonyms: cat, bozo