holder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

holder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm holder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của holder.

Từ điển Anh Việt

 • holder

  /'houldə/

  * danh từ

  người giữ, người nắm giữ; người giữ một chức vụ; (thể dục,thể thao) người giữ kỷ lục

  bót (thuốc lá); quản (bút); tay cầm, tay nắm, tay quay; đui (đèn)

  (kỹ thuật) mâm cặp, vòng kẹp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • holder

  * kinh tế

  giá đỡ

  người giữ phiếu (chi phiếu, hối phiếu)

  người giữ phiếu (chi phiếu, hối phiếu...)

  người nắm giữ (quyền sở hữu)

  người nắm giữ (quyền sở hữu...)

  sự bảo dưỡng

  sự cất giữ

  * kỹ thuật

  bệ

  bệ đỡ

  cái giữ

  cái kẹp

  cán

  đế

  đồ gá

  đui (đèn)

  dụng cụ giữ

  giá

  giá đỡ

  giá kẹp

  giá treo

  người giữ

  hóa học & vật liệu:

  dụng cụ chứa

  điện tử & viễn thông:

  hộp giữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • holder

  a holding device

  a towel holder

  a cigarette holder

  an umbrella holder

  a person who holds something

  they held two hostages

  he holds the trophy

  she holds a United States passport

  the person who is in possession of a check or note or bond or document of title that is endorsed to him or to whoever holds it

  the bond was marked `payable to bearer'

  Synonyms: bearer