herbert george wells nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

herbert george wells nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm herbert george wells giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của herbert george wells.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • herbert george wells

    Similar:

    wells: prolific English writer best known for his science-fiction novels; he also wrote on contemporary social problems and wrote popular accounts of history and science (1866-1946)

    Synonyms: H. G. Wells

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).