hazardia cana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hazardia cana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hazardia cana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hazardia cana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hazardia cana

    Similar:

    hoary golden bush: western American shrubs having white felted foliage and yellow flowers that become red-purple

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).