gyromitra brunnea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gyromitra brunnea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gyromitra brunnea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gyromitra brunnea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gyromitra brunnea

    Similar:

    gyromitra fastigiata: a lorchel with deep brownish red fertile part and white stalk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).