groaning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groaning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groaning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groaning.

Từ điển Anh Việt

  • groaning

    /grouniɳ/

    * tính từ

    rên rỉ

    lẩm bẩm