greenwich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greenwich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greenwich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greenwich.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • greenwich

    a borough of Greater London on the Thames; zero degrees of longitude runs through Greenwich; time is measured relative to Greenwich Mean Time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).