greenish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greenish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greenish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greenish.

Từ điển Anh Việt

 • greenish

  /'gri:niʃ/

  * tính từ

  hơi lục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greenish

  Similar:

  green: of the color between blue and yellow in the color spectrum; similar to the color of fresh grass

  a green tree

  green fields

  green paint

  Synonyms: light-green, dark-green