granddad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granddad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granddad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granddad.

Từ điển Anh Việt

  • granddad

    /'grændæd/ (grandad) /'grændæd/

    * danh từ

    nhuấy &

Từ điển Anh Anh - Wordnet