grandad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grandad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grandad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grandad.

Từ điển Anh Việt

  • grandad

    /'grændæd/ (grandad) /'grændæd/

    * danh từ

    nhuấy &

Từ điển Anh Anh - Wordnet