grained nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grained nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grained giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grained.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grained

  * kinh tế

  có dạng hạt

  hạt

  * kỹ thuật

  có hạt

  hóa hạt

  tán nhỏ

  tạo hạt