grabby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grabby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grabby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grabby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grabby

  Similar:

  avaricious: immoderately desirous of acquiring e.g. wealth

  they are avaricious and will do anything for money

  casting covetous eyes on his neighbor's fields

  a grasping old miser

  grasping commercialism

  greedy for money and power

  grew richer and greedier

  prehensile employers stingy with raises for their employees

  Synonyms: covetous, grasping, greedy, prehensile

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).