governor general nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

governor general nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm governor general giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của governor general.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • governor general

    a governor of high rank

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).