gossiper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gossiper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gossiper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gossiper.

Từ điển Anh Việt

  • gossiper

    /'gɔsipə/

    * danh từ

    người hay ngồi lê đôi mách, người hay kháo chuyện nói xấu; người hay nói chuyện tầm phào

Từ điển Anh Anh - Wordnet