gorilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gorilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gorilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gorilla.

Từ điển Anh Việt

 • gorilla

  /gə'rilə/

  * danh từ

  (động vật học) con gôrila

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ giết người, cướp của

  (từ lóng) người bảo vệ của nhân vật quan trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gorilla

  largest anthropoid ape; terrestrial and vegetarian; of forests of central west Africa

  Synonyms: Gorilla gorilla