gorilla gorilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gorilla gorilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gorilla gorilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gorilla gorilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gorilla gorilla

    Similar:

    gorilla: largest anthropoid ape; terrestrial and vegetarian; of forests of central west Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).