gonorhynchus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gonorhynchus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gonorhynchus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gonorhynchus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gonorhynchus

    slender cylindrical marine fishes lacking air bladders and teeth

    Synonyms: genus Gonorhynchus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).