glueing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glueing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glueing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glueing.

Từ điển Anh Việt

 • glueing

  * danh từ

  sự dán keo; sự gắn keo

  robotic glueing: sự lắp dựng người máy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glueing

  * kỹ thuật

  sự dán

  sự dính

  xây dựng:

  sự gắn dính