glamourous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glamourous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glamourous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glamourous.

Từ điển Anh Việt

 • glamourous

  /'glæmərəs/ (glamourous) /'glæmərəs/

  * tính từ

  đẹp say đắm, đẹp quyến r

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glamourous

  Similar:

  glamorous: having an air of allure, romance and excitement

  glamorous movie stars