glamourousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glamourousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glamourousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glamourousness.

Từ điển Anh Việt

  • glamourousness

    * danh từ

    sự có ma lực lôi cuốn