genesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genesis.

Từ điển Anh Việt

 • genesis

  /'dʤenisis/

  * danh từ

  căn nguyên, nguồn gốc

  sự hình thành

  (tôn giáo) (Genesis) cuốn " Chúa sáng tạo ra thế giới" (quyển đầu của kinh Cựu ước)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • genesis

  * kỹ thuật

  lai lịch

  nguồn gốc

  sự phát sinh

  sự tạo thành

  y học:

  hậu tố chỉ nguồn gốc hay sự phát triển

  điện lạnh:

  sự khởi nguyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • genesis

  a coming into being

  Synonyms: generation

  the first book of the Old Testament: tells of Creation; Adam and Eve; the Fall of Man; Cain and Abel; Noah and the flood; God's covenant with Abraham; Abraham and Isaac; Jacob and Esau; Joseph and his brothers

  Synonyms: Book of Genesis