gazette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gazette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gazette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gazette.

Từ điển Anh Việt

 • gazette

  /gə'zet/

  * danh từ

  công báo

  báo hằng ngày

  * ngoại động từ

  đăng trong công báo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gazette

  * kinh tế

  báo

  công báo

  nhật báo

  * kỹ thuật

  bản tin

  báo

  báo chí

  công giáo

  xây dựng:

  tạp chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gazette

  a newspaper or official journal

  publish in a gazette